JASPAL NEWS
 
 

เรียนทุกท่าน ทางฝ่ายไอทีขออนุญาตชี้แจ้ง 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของฝ่ายไอทีโดยตรง ดังนี้ ...


Post Date : [17-OCT-08]
 

เนื่องจากทางฝ่ายไอทีมีพนักงานเพิ่มขึ้น จึงอยากให้หน้าร้านทุกท่าน ได้รู้จักหน้าตาหล่อเหลาและสุดสวยของแต่ละท่านครับ รบกวนดูที่หน้าแรกทางซ้ายม...


Post Date : [16-JUN-09]
 

ตอนนี้ ทางสำนักงาน ได้มีการ แ้ก้ไข Server จึงทำให้ไม่สามารถ รับ - ส่งเมลไม่ได้ ทาง สาขา ทุกที่ สามารถ แก้ไข ได้เบื้องต้นก่อน โดย เปิด โปรแกรม ...


Post Date : [05-FEB-09]
 

ผมได้รับข่าวสารจากเพื่อนร่วมงานส่งมาให้ทางเมล์ เรื่องของ Virus ที่มากับ Postcard หรือ Postcard...


Post Date : [27-NOV-08]
 

เรียนทุกท่าน        รบกวนตรวจสอบหน้าจอ การตรวจสอบส...


Post Date : [20-OCT-08]