JASPAL NEWS
 
 

ถึงทุกสาขา      เนื่องจาก กรมสรรพกร มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่วีดีโอ เกี่ยวกับ VAT Refund...


Post Date : [11-AUG-14]
 

เรียนทุกท่าน ทางฝ่ายไอทีขออนุญาตชี้แจ้ง 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของฝ่ายไอทีโดยตรง ดังนี้ ...


Post Date : [17-OCT-08]
 

เนื่องจากทางฝ่ายไอทีมีพนักงานเพิ่มขึ้น จึงอยากให้หน้าร้านทุกท่าน ได้รู้จักหน้าตาหล่อเหลาและสุดสวยของแต่ละท่านครับรบกวนดูที่หน้าแรกทางซ้ายมือ...


Post Date : [31-JUL-14]
 

ผมได้รับข่าวสารจากเพื่อนร่วมงานส่งมาให้ทางเมล์ เรื่องของ Virus ที่มากับ Postcard หรือ Postcard...


Post Date : [27-NOV-08]
 

เรียนทุกท่าน        รบกวนตรวจสอบหน้าจอ การตรวจสอบส...


Post Date : [20-OCT-08]